GRAND PRIX dla Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III LO

11 listopada 2018 roku Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku pod dyrekcją Anny Olszewskiej uczestniczył w V Przeglądzie Pieśni Patriotycznej "Viva Polonia" w Legionowie.Jury przyznało chórowi nagrodę GRAND PRIX!
Anna Olszewska

Log in