Etap szkolny XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

30 listopada ( piątek) na 3 godzinie lekcyjnej ( 10.05) w czytelni szkolnej odbędzie się etap szkolny XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Podczas Olimpiady sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu życia, a w szczególności:
a)    zasad higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej,
b)    zasad zdrowego żywienia,
c)    znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka,
d)    prawidłowego rozkładu dnia ucznia i odpowiednich form wypoczynku,
e)    problematyki ochrony środowiska naturalnego,
f)    profilaktyki uzależnień (od nikotyny, alkoholu i narkotyków),
g)    zapobiegania chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS) i cywilizacyjnym,
h)    zapobiegania urazom i wypadkom (w domu, szkole oraz w drodze),
i)    zasad udzielania pierwszej pomocy,
j)    podstawowych wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim.
Chętnych uczniów proszę o zgłoszenie swojego udziału do nauczycieli biologii do 27 listopada (wtorek)
koordynator Małgorzata Łupińska

Log in