Uczniowie III LO na zajęciach PUM

Czworo uczniów z klasy II e: Karolina Borkowska, Aleksandra Drożdżewicz, Weronika Sokólska i Kacper Kazimierczuk przez cały semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 uczęszczają na zajęcia z biologii ze studentami I roku Farmacji w ramach Przyrodniczego Uniwersytetu Młodzieżowego. Młodzież zalicza wejściówki i kolokwia z różnych działów biologii m.in. komórka pod mikroskopem, organella komórkowe komórki eukariotycznej, podziały komórkowe. Zgodnie z regulaminem tego projektu,w celu uzyskania zaliczenia roku akademickiego, student PUM powinien posiadać w swoim indeksie wpisy potwierdzające zaliczenie zajęć dydaktycznych, które odbył w danym roku akademickim. Nasi uczniowie świetnie radzą sobie na zajęciach. GRATULUJEMY! Medycyna jest w zasięgu naszych uczniów.

Małgorzata Łupińska

Log in