Pielgrzymka

Jak co roku również tym razem maturzyści naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w pielgrzymce do Częstochowy w dniach 5-6. X. 2018. Grupą 77 osób wraz z opiekunami (p. Maksiewicz, ks. Czechem, p. Magusiewicz, p. Ostrowską, p. Tomaszewską) udali się do Pani Jasnogórskiej celem rozeznania drogi życiowej oraz zawierzenia Maryi czasu przygotowań do egzaminu dojrzałości.
W tym roku rozważane były słowa: "Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga (Łk 1,30)". Pielgrzymka Maturzystów wpisuje się w modlitwę całego Młodego Kościoła w Polsce w intencji przebiegu i owoców Synodu o Młodzieży, który odbywa się w Watykanie w miesiącu październiku.
Foto i tekst: H. Maksiewicz

Log in