PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Hasłem tegorocznej Archidiecezjalnej Pielgrzymki Maturzystów na Jasną Górę są słowa: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30). Celem pielgrzymki jest modlitwa o dobre rozeznanie drogi życiowej, a także zawierzenie Maryi czasu przygotowania się do egzaminu maturalnego. Pielgrzymka Maturzystów wpisuje się także w modlitwę Kościoła w intencji Synodu poświęconego młodzieży, który odbywać się będzie w październiku bieżącego roku. Szczegółowe informacje w piśmie Duszpasterza Młodzieży – ks. Rafała Arciszewskiego (dostępnym na stronie głównej Wydziału Katechetycznego www.katecheza.archibial.pl w notatce z dnia 07.09.2018.
Beata Gołub

Log in