III LO z tytułem "Szkoły Odkrywców Diamentów"

Od trzech lat Stowarzyszenie „Odkrywcy Diamentów” wspiera młodzież z województwa podlaskiego w rozwijaniu talentów oraz zainteresowań technicznych. 20 września 2018 r. Stowarzyszenie podsumowało swoją dotychczasową działalność i wręczyło podziękowania osobom i instytucjom, które wyróżniły się pracą na rzecz innowacyjności. Tytuł „Szkoły Odkrywców Diamentów” otrzymało również III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.
Stowarzyszenie „Odkrywcy Diamentów” założył Rektor PB prof. Lech Dzienis. W lutym 2015 roku zebrał wokół siebie grupę podlaskich przedsiębiorców. Rektor Dzienis wspominał: Kiedy kilka lat temu studenci Politechniki Białostockiej, międzynarodowymi sukcesami zbudowanego przez siebie łazika marsjańskiego udowodnili, jak wielki tkwi w nich potencjał, zadałem sobie pytanie, co by było, gdyby ci młodzi ludzie otrzymali pomoc i wsparcie odpowiednio wcześniej – na etapie szkolnym. Odpowiedzią na to pytanie było utworzenie Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów. Na mój apel pozytywnie odpowiedzieli lokalni przedsiębiorcy. Naszym celem jest odnajdywanie i wspieranie młodych osób, które dzięki naszej pomocy finansowej – już na wczesnym etapie edukacji – mogłyby w sposób swobodny, nieobarczony ograniczeniami finansowymi, rozwijać swój talent w zakresie nauk ścisłych, uczyć się pracy w grupie i odnajdywać nowe możliwości rozwoju.
Po raz pierwszy Kapituła Programu przyznała tytuły „Szkoły Odkrywców Diamentów”. Odebrali je dyrektorzy i przedstawiciele placówek, które stwarzają warunki i aktywnie wspierają rozwój młodzieży oraz pobudzają w niej chęć poznawania tajników nauki i technologii. 
Dyplomy odebrali:
  • Małgorzata Górniak, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa K. Baczyńskiego w Białymstoku oraz Jacek Cichosz, nauczyciel tej szkoły, mentor zespołu KWSM
  • Anna Zawadzka, wicedyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana K. Norwida w Białymstoku,
  • Józef Piotr Klim, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej,
  • Anna Niczyporuk, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku oraz nauczyciele: Andrzej Zdańkowski – mentor zespołu Electric Innovators i Jerzy Wilczewski – mentor zespołu Episilon,
  • Krzysztof Czerech, wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku oraz nauczyciele tej szkoły: Andrzeja Krzymowski – mentor zespołu konstruktorów taczki i roweru z samoistnym napędem początkowym, Krzysztof Garbala – mentor zespołu Spawacze Mechaniaka, Piotr Chilkiewicz – mentor zespołu Mechaniak 1,
  • Joanna Kotuk, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach oraz nauczyciel tej szkoły Piotr Cybulko, mentor zespołu Koło Konstruktora,
  • Beata Strzałkowska, nauczycielka Zespołu Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, mentor zespołu WIP – Wiedza Innowacje Postęp,
  • Lech Kozłowski, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Białymstoku,
  • Janusz Cichor, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie, mentor zespołu CYBORGIM III,
  • Sławomir Grycuk, student Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej i mentor zespołu Mindheand.

Podczas czwartkowej uroczystości specjalne podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz Stowarzyszenia odebrali członkowie Kapituły Programu Odkrywcy Diamentów: Katarzyna Bieszke z firmy SaMasz Sp. z o.o., Dariusz Blocher – prezes Budimex S.A., Mariusz Dąbrowski – prezes firmy Cynkomet Sp. z o.o., Robert Dubowski – prezes Kombinatu Budowlanego Sp. z o. o, Wojciech Jarmołowicz z firmy Unibep S.A., Janusz Kaźmierowicz – wiceprezes firmy Metal-Fach Sp. z o.o., Jacek Lubowicki z firmy Rosti Poland Sp. z o.o., Henryk Owsiejew – prezes rady nadzorczej firmy Malow Sp. z o.o., Waldemar Perkowski – prezes Coral Sp.j., Maciej Pezowicz z firmy IT Card S.A., Piotr Sokołowski – prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., Tomasz Stypułkowski – prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Jan Zadykowicz – prezes firmy Jazon Sp. z o.o.
Grzegorz Nowik

Log in