Uwaga Konkurs!

"Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta” 2018
Drodzy uczniowie, jeśli tylko interesuje Was przyroda i zagadnienia z nią związane to zachęcam do wzięcia udziału w XVI już edycji Konkursu „Eko-Planeta”. Konkurs organizowany jest przy współpracy merytorycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Uczestnicy mogą wziąć udział w:
a) Teście konkursowym Test składa się z 2 części: 30 pytań zamkniętych dotyczących przyrody, biologii i ochrony środowiska oraz 1 zadania opisowego.
Termin: 4.03.2019 r. (czas – 45 minut)
b) Konkursie prac indywidualnych (w formie pisemnej lub albumowej) Temat pracy indywidualnej: „Piękno polskiej przyrody i jej ochrona” Termin oddania prac indywidualnych: 11. 01.2019 r. Konkurs jest samofinansujący, środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w konkursie mają uczniowie, którzy dokonają wpłaty w wysokości 9,00 zł. na wybraną formę konkursową (test lub praca indywidualna). Osoby chętne zgłaszają udział (wraz z opłatą) do swojego nauczyciela biologii do
15 października 2018 r. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, sprzęt cyfrowy i dyplomy.
koordynator Małgorzata Łupińska

Log in