Białystok Rodzinie – Wspólna Troska

18 września 2018 r. w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się konferencja Białystok Rodzinie – Wspólna Troska, której inicjatorem był Pan Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku. Z ramienia szkoły w konferencji uczestniczyła p. Ewa Bogusz-Durczak i p. Małgorzata Tomaszewska. Zebrani wysłuchali bardzo ciekawego wykładu, a raczej opowieści rodzinnych przeplatanych pieśniami patriotycznymi, pt. „Moje tradycje rodzinne roku 1918 – Kresy Wschodnie i Zachodnie” – dr. hab. Jacka Kowalskiego, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. O kształtowaniu wartości patriotycznych w rodzinie opowiadała Pani Dominika Figurska, aktorka teatralna i filmowa.
Ewa Bogusz–Durczak, Małgorzata Tomaszewska

Log in