Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Wiatr drzewa spienia. Ziemia dojrzała.
Kłosy brzuch ciężki w górę unoszą
i tylko chmury – palcom czy włosom
podobne – suną drapieżnie w mrok.

(K. K. Baczyński)
Drogi Pierwszoklasisto!
Samorząd Uczniowski naszego Liceum organizuje Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – patrona naszej Szkoły. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie pięciocioosobowe drużyny wszystkich klas I . Zawody będą miały formę testu pisemnego rozwiązywanego indywidualnie i zawierającego pytania związane z biografią i twórczością poety. Jeśli uczniowie kilku klas zdobędą taką samą ilość punktów nastąpi ustna dogrywka.
Nagrodzimy trzech zwycięzców indywidualnych, ale też całą klasę, której przedstawiciele sumarycznie zdobędą najwięcej punktów. Nagrodą dla zwycięskiej klasy będzie Tydzień Nietykalności. Oznacza to, że wszyscy uczniowie zwycięskiej klasy przez wybrany przez siebie tydzień , zgłoszony wychowawcy , nie będą pisać sprawdzianów, kartkówek, nie będą również odpytywani na ocenę.
Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce  04.X.2018 r. podczas Święta Szkoły. Wiadomości o Baczyńskim można znaleźć w różnych źródłach, ponadto trzeba poznać problematykę podanych tu wierszy: Historia, Pokolenie, Mazowsze, Spojrzenie, Ten czas, Z głową na karabinie oraz przeczytać jedną z podanych niżej publikacji (wszystkie są dostępne w szkolnej bibliotece):
1. Żołnierz, poeta, czasu kurz…Wspomnienia o K.K. Baczyńskim, pod red. Z. Wasilewskiego, Kraków 1979.
2. S. Zabierowski, K. K. Baczyński. Biografia i legenda, Ossolineum 1990.
3. W. Smaszcz, Krzysztof i Barbara. Dzieje miłości, Białystok 1990.
4. W. Budzyński, Miłość i śmierć K. K. Baczyńskiego, Warszawa 1992.
5. W. Budzyński, Dom Baczyńskiego, Warszawa 2000.
6. Z. Wasilewski, Legenda Baczyńskiego, Warszawa 1996.
7. „Poezja” nr 1 (275) Rok XXIV, styczeń 1989. (numer poświęcony Baczyńskiemu)
Zgłoszenia pięcioosobowych drużyn z podaniem Kapitana Drużyny do dnia 19 września 2018 roku (ŚRODA) przyjmuje opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Magdalena Bartnicka-Łętowska. Odpowiedzialni za klasową „ekipę” są Gospodarze klas pierwszych.
KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 25 września (wtorek) O GODZINIE 9:10 W SALI NR 249
Życzymy powodzenia – jest o co walczyć!
Samorząd Uczniowski
III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Log in