XXIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Zapraszam do udziału w XXIII Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Etap szkolny odbędzie się 6 listopada 2018 r.
Temat wiodący: Produkty mleczne - technologia i rola w żywieniu"
Początki wykorzystania mleka i przetworów z mleka w żywieniu człowieka.
Pozyskiwanie, skład i jakość mleka.
Biopreparaty stosowane w mleczarstwie.
Rodzaje produktów mleczarskich w Polsce i na świecie.
Mleko spożywcze i śmietanka oraz koncentraty mleka.
Mleko fermentowane i śmietana.
Masło i produkty masłopodobne.
Sery podpuszczkowe, twarogowe i topione.
Desery mleczne i lody.
Serwatka i kierunki jej wykorzystania.
Potrawy z mleka i produktów mleczarskich.
Wartość odżywcza produktów mlecznych.
Rola produktów mleczarskich w żywieniu ludzi zdrowych i chorych.
Preparaty zastępujące mleko kobiece, w tym mleka modyfikowane.
Obowiązująca literatura znajduje się na stronie www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl
Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie udziału do 30 października 2018r. do Małgorzaty Łupińskiej sala 249

Log in