Medale „Diligentiae” 2018 wręczone

Trzeciego września w Szkole Podstawowej nr 52, podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2018/2019, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył medale „Diligentiae” najpilniejszym uczniom i ich nauczycielom. Wśród uczniów III LO tym zaszczytnym wyróżnieniem została uhonorowana Justyna Czyżewska - absolwentka oraz nauczyciel pani Małgorzata Tomaszewska.
Medal, który dziś otrzymują najlepsi uczniowie, jest symbolem etosu uczciwej i rzetelnej pracy, dążenia do zdobywania wiedzy i wszechstronnego rozwoju. (…) To także prestiżowa nagroda dla nauczycieli, którzy swoją postawą, przykładem życia i postępowania są wzorem dla uczniów, są dla nich szczególnym autorytetem - mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podczas swojego wystąpienia.
Medal „Diligentiae” został ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany był wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce. Wyróżnienie „Diligentiae – za pilność” w formie okolicznościowego medalu i certyfikatu przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Białegostoku od 2004 roku.
K. Maciejuk, K. Ratasiewicz

Log in