UWAGA UCZNIOWIE

Istnieje możliwość ubiegania się o Stypendium szkolne (socjalne). Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium znajdują się na www.bialystok.pl/edukacja/stypendia
Termin składania wniosków – do 15 września 2018r.
Wnioski proszę składać u pedagoga szkolnego/psychologa
Bożena Bogojło

Log in