Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dnia 22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas pierwszych i drugich. Dyrektor Szkoły pani Małgorzata Górniak podsumowała wyniki nauczania oraz osiągnięcia uczniów. Zostały wręczone listy gratulacyjne rodzicom oraz nagrody uczniom, którzy zdobyli najwyższą średnią ocen w szkole.

 • Najwyższą średnią osiągnął uczeń klasy I G – Jędrzej Gosiewski – 5,56. List otrzymali rodzice: państwo Justyna i Janusz Gosiewscy z synem.
 • Druga najwyższa średnia ocen w szkole to 5,53. Uzyskała ją uczennica klasy I A – Małgorzata Puciłowska. List otrzymali rodzice: państwo Katarzyna Puciłowska i Artur Szydłowski z córką.
 • Hubert Soroka z klasy I C i Sylwia Mościcka z klasy II H zdobyli średnią ocen 5,50. Listy otrzymali rodzice: państwo Izabela i Zygmunt Soroka z synem oraz państwo Wioletta i Tomasz Mościccy z córką. Listy gratulacyjne i nagrody zostały wręczone przez dyrektora szkoły panią Małgorzatę Górniak oraz wychowawców: panie profesor Annę Siemienkowicz, Beatę Parciak, Katarzynę Dral i Joannę Kamocką oraz pana profesora Tomasza Białkowskiego

Symboliczne „świadectwa z paskiem” zostały wręczone gospodarzom klas z najwyższą średnią w szkole. Klasa I E uzyskała średnią 4,91.Klasa I G osiągnęła średnią 4,81.
Zostały również wręczone listy gratulacyjne i nagrody za 100% frekwencję. Otrzymali je: Barbara Kojta z klasy 1 A,Kinga Lul z klasy 1 A, Daniel Szepietowski z klasy 1 B, Paulina Śleszyńska z klasy 1 G, Michał Brański z klasy 2 B, Anna Statkiewicz z klasy 2 D
Następnie zostali pożegnani nauczyciele odchodzący na emeryturę: pani profesor Anna Cichocka, pani profesor Leonarda Gołębiowska i pan profesor Adam Borysiewicz. Pani dyrektor i uczniowie podziękowali również nauczycielom, z którymi rozstajemy się w tym roku szkolnym z innych powodów: pani profesor Małgorzacie Janusz, pani profesor Karolinie Szymborskiej, panu profesorowi Kamilowi Zakrzewskiemu i panu profesorowi Juan Ramon Gomez Jimenez.
Pan Andrzej Niczyporuk, tata uczennicy z klasy 1E, otrzymał podziękowanie za prowadzenie zajęć z uczniami klas informatycznych pod tytułem „Projektowanie aplikacji mobilnych”.
Z klasy I a listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Państwo Izabela Skok-Bosko i Krzysztof Bosko z synem Piotrem – średnia 5,41
 2. Państwo Edyta i Sylwester Dargiewicz z córką Oliwią – średnia 5,0
 3. Państwo Renata Dąbrowska - Doroszczyk i Piotr Doroszczyk z córką Sabiną – średnia 5,24
 4. Państwo Beata i Józef Harkiewicz synem Maciejem – średnia 5,18
 5. Państwo Alina i Adam Kądziela z córką Natalią – średnia 5,41
 6. Państwo Ewa i Jarosław Kojta z córką Barbarą – średnia 5,0
 7. Państwo Stanisława i Jan Lul z córką Kingą – średnia 5,12
 8. Pani Iwona Murawska z córką Aleksandrą – średnia 5,0
 9. Państwo Dorota i Krzysztof Puzanowscy z synem Krystianem – średnia 5,12
 10. Pani Marzena Wysocka z córką Martyną – średnia 5,47

Listy zostały wręczone przez panią dyrektor Ewę Zaniewską oraz wychowawczynię klasy – panią profesor Katarzynę Dral.

Z klasy I b listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Państwo Agnieszka i Janusz Józef Bańkowscy z synem Przemysławem – średnia 5,0
 2. Państwo Wanda i Jerzy Sulima z córką Zuzanną – średnia 5,31

Listy zostały wręczone przez panią dyrektor Barbarę Kalinowską oraz wychowawcę klasy – pana profesora Kamila Zakrzewskiego.

Z klasy I c listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Państwo Grażyna i Wiaczesław Dzienisik z synem Michałem – średnia 5,44
 2. Państwo Elżbieta i Piotr Szarkowscy z synem Damianem - średnia 5,13

Listy zostały wręczone przez panią dyrektor Małgorzatę Górniak oraz wychowawczynię klasy -panią profesor Joannę Kamocką.

Z klasy I d listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Państwo Marta Charzewska i Bogdan Bałakier z córką Izabelą - średnia 5,06
 2. Państwo Aneta i Mariusz Sawiccy z córką Julią - średnia 5,19

Listy zostały wręczone przez panią dyrektor Ewę Zaniewską oraz wychowawcę klasy – pana profesora Leszka Jawora.

Z klasy I e listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Państwo Grażyna i Krzysztof Bagińscy z córką Kingą – średnia 5,0
 2. Państwo Irena i Józef Dąbrowscy z synem Wojciechem – średnia 5,07
 3. Państwo Ewa i Wojciech Drożdżewicz z córką Aleksandrą – średnia 5,0
 4. Państwo Maria i Janusz Dubrowscy z córką Małgorzatą – średnia 5,31
 5. Państwo Ewa i Mariusz Gawędzcy z córką Natalią – średnia 5,06
 6. Państwo Nina i Mirosław Giczan z córką Martą – średnia 5,06
 7. Państwo Mirosława i Jarosław Karbowscy z córką Gabrielą – średnia 5,44
 8. Państwo Dorota i Waldemar Karwowscy z córką Karoliną – średnia 5,44
 9. Państwo Małgorzata i Arkadiusz Malewscy z córką Emilią - 5,19
 10. Państwo Ewa i Adam Rogowscy z córką Katarzyną – średnia 5,25
 11. Państwo Anna i Sylwester Sokólscy z córką Weroniką – średnia 5,25
 12. Państwo Elżbieta i Bogdan Stasiulewicz z córką Anną – średnia 5,06
 13. Państwo Mariola i Kazimierz Stokowscy z córką Patrycją – średnia 5,40
 14. Państwo Patrycja i Robert Świsłoccy z córką Natalią – średnia 5,13

Listy zostały wręczone przez panią dyrektor Barbarę Kalinowską oraz wychowawczynię klasy - panią profesor Małgorzatę Łupińską.

Z klasy I f listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Państwo Magdalena Woroniecka i Krzysztof Boryszewski z córką Julią – średnia 5,44
 2. Państwo Elżbieta Okruszko-Dąbrowska i Jacek Dąbrowski z synem Karolem – średnia 5,19
 3. Państwo Iwona i Ryszard Jabłońscy z synem Ryszardem – średnia 5,38
 4. Państwo Katarzyna i Mirosław Kułak z córką Justyną – średnia 5,13
 5. Państwo Anna i Andrzej Popławscy z córką Magdaleną – średnia 5,0
 6. Państwo Marzena i Dariusz Wiercińscy z córką Darią – średnia 5,13

Listy zostały wręczone przez panią dyrektor Małgorzatę Górniak oraz wychowawcę klasy - pana profesora Dariusza Kuźniewskiego.

Z klasy I g listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Państwo Elżbieta i Janusz Kosz z córką Karoliną – średnia 5,13
 2. Państwo Krystyna i Mieczysław Kuczyńscy z córką Małgorzatą – średnia 5,0
 3. Państwo Anna i Mieczysław Legus z synem Janem – średnia 5,0
 4. Państwo Elżbieta i Adam Łoś z synem Jakubem – średnia 5,06
 5. Państwo Marzena i Jacek Płońscy z córką Kingą – średnia 5,13
 6. Państwo Anna Jankowska i Jarosław Rozmysłowski z córką Angeliką – średnia 5,13
 7. Państwo Ewa Jolanta i Janusz Śleszyńscy z córką Pauliną – średnia 5,0
 8. Państwo Katarzyna i Andrzej Wawrzeniuk z córką Joanną – średnia 5,13
 9. Państwo Renata i Michał Zaręba z córką Weroniką – średnia 5,19

Listy zostały wręczone przez panią dyrektor Ewę Zaniewską oraz wychowawczynie klasy -panie profesor Annę Siemienkowicz i Beatę Parciak.

Z klasy II a listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Państwo Hanna i Wiesław Andruszkiewicz z córką Wiktorią – średnia 5,0
 2. Państwo Maryla i Daniel Boćkowscy z córką Kingą - średnia 5,14
 3. Państwo Anna i Piotr Borowscy z córką Julią –średnia 5,11
 4. Państwo Łucja i Feliks Jakowiec z córką Natalią – średnia 5,11
 5. Pani Edyta Stankiewicz z córką Wiktorią – średnia 5,0
 6. Państwo Jolanta i Adam Wysoccy z córką Kamilą –średnia 5,11

Listy zostały wręczone przez panią dyrektor Barbarę Kalinowską oraz wychowawczynię klasy -panią profesor Joannę Radziwońską.

Z klasy II b listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Państwo Wioletta Barbara i Mirosław Go z synem Piotrem - średnia 5,0
 2. Państwo Joanna i Tomasz Gregorczuk z córką Moniką – średnia 5,20
 3. Pani Joanna Janowicz z synem Łukaszem – średnia 5,10
 4. Państwo Helena Iwona i Janusz Roszko z synem Bartoszem – średnia 5,10
 5. Pani Monika Wasiluk i pan Marek Rutkowski z córką Karoliną – średnia 5,0
 6. Państwo Agata i Karol Wasilewscy z córką Patrycją – średnia 5,40
 7. Państwo Agnieszka i Sławomir Wiśniewscy z córką Sylwią - średnia 5,10

Listy zostały wręczone przez panią dyrektor Małgorzatę Górniak oraz wychowawczynię klasy – panią profesor Sylwię Żylińską-Awruk.

Z klasy II d   list gratulacyjny otrzymali:

 1. Państwo Barbara i Adam Zubowscy z córką Joanną – średnia 5,0

List został wręczony przez panią dyrektor Ewę Zaniewską oraz wychowawczynię klasy - panią profesor Beatę Żamojdę.

Z klasy II F listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Państwo Elżbieta i Mirosław Anchimowicz z córką Julią – średnia 5,25
 2. Państwo Bożena i Stanisław Filipkowscy z córką Martyną - średnia 5,0
 3. Państwo Agnieszka i Jarosław Kutyłowscy z córką Katarzyną – średnia 5,0

Listy zostały wręczone przez panią dyrektor Barbarę Kalinowską oraz wychowawczynię klasy – panią profesor Agatę Naborczyk.

Z klasy II g listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Jolanta i Sławomir Marek Kossakowscy z córką Joanną – średnia 5,38
 2. Krystyna i Ryszard Zarzeccy z córką Sylwią – średnia 5,10

Listy zostały wręczone przez panią dyrektor Małgorzatę Górniak oraz wychowawczynię klasy – panią profesor Krystynę Ratasiewicz.

Z klasy II h list gratulacyjny otrzymali:

 1. Państwo Katarzyna i Stanisław Rećko z synem Szymonem – średnia 5,0

List został wręczony przez panią dyrektor Ewę Zaniewską oraz wychowawcę klasy – pana profesora Tomasza Białkowskiego.

W imieniu uczniów głos zabrał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Mateusz Radecki z klasy IIh.

Za sukcesy w olimpiadach i konkursach nagrody otrzymali:

 • Weronika Śniecińska z klasy IIa zdobyła tytuł finalistki XLIV Olimpiady Historycznej.

Nagroda została wręczona przez panią dyrektor Małgorzatę Górniak oraz opiekuna panią profesor Joannę Radziwońską.

 • Wyróżnienia w międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny otrzymali:
 1. Weronika Zaręba z klasy IG
 2. Janowicz Łukasz z klasy IB

Nagrody zostały wręczone przez opiekuna panią profesor Beatę Parciak.

 • W konkursach organizowanych przez Politechnikę Białostocką nagrody otrzymali:

W X Konkursie Matematycznym

 1. Nagrodę III stopnia otrzymał Piotr Go z klasy 2B
 2. Wyróżnienie otrzymał Łukasz Janowicz z klasy 2B

W konkursie „TY DO POTĘGI” wyróżnienie otrzymała Klaudia Sikorska z klasy IG.

Nagrody zostały wręczone ponownie przez panią profesor Beatę Parciak.

W szkolnym konkursie gramatyki języka angielskiego MASTER OF GRAMMAR nagrody otrzymali

 • Za zajęcie II miejsca - Kamila Wiszniewska z klasy 2C
 • Wyróżnienie – Klaudia Kondrat z klasy 1C

Nagrody zostały wręczone przez opiekunów, panie profesor Iwonę Waszczuk i Annę Cichocką.

Za uzyskanie średniej ocen 4.75-4.99 listy gratulacyjne otrzymali:
Z klasy I a:

 1. Zuzanna Osinka

List został wręczony przez wychowawczynię klasy - panią profesor Katarzynę Dral.

Z klasy I b listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Adrianna Dylewicz
 2. Katarzyna Rogalska
 3. Daniel Szepietowski
 4. Wiktoria Wawer

Listy zostały wręczone przez wychowawcę klasy – pana profesora Kamila Zakrzewskiego.

Z klasy I c listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Anna Jarosz
 2. Mateusz Kalinowski
 3. Mateusz Kirpsza
 4. Ernest Mickiewicz
 5. Davide Sieńko
 6. Aleksandra Sokołowska
 7. Mateusz Tekin
 8. Wiktoria Żekało

Listy zostały wręczone przez wychowawczynię klasy - panią profesor Joannę Kamocką.

Z klasy I d listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Marlena Kalinowska
 2. Weronika Kiejko
 3. Marta Łosakiewicz

Listy zostały wręczone przez wychowawcę klasy - pana profesora Leszka Jawora.

Z klasy I e listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Anna Boratyńska
 2. Karolina Dulko
 3. Agata Jurewicz
 4. Natalia Kamińska
 5. Julia Kochańska
 6. Aleksandra Matusik

Listy zostały wręczone przez wychowawczynię klasy - panią profesor Małgorzatę Łupińską.

Z klasy I f listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Paulina Ambrożej
 2. Julia Bogucka
 3. Bartosz Boniecki
 4. Gabriela Kołpak
 5. Monika Kozikowska
 6. Daria Kuczynko
 7. Dominika Soczko
 8. Paulina Szczepaniak
 9. Patrycja Tylus
 10. Aleksandra Wróblewska

Listy zostały wręczone przez wychowawcę klasy - pana profesora Dariusza Kuźniewskiego.

Z klasy I g listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Julia Czudzinowicz
 2. Klaudia Gruszfeld
 3. Zofia Janiszewska
 4. Julia Kiersnowska
 5. Wiktoria Łukasik
 6. Dominika Olszyńska
 7. Angelika Rusiłowicz
 8. Klaudia Sikorska
 9. Izabela Stoma
 10. Anna Szkobodzińska
 11. Angelika Trzybińska

Listy zostały wręczone przez wychowawczynie klasy - panie profesor Annę Siemienkowicz i Beatę Parciak.

Z klasy IIa listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Martyna Godlewska
 2. Sylwia Moczulska
 3. Zofia Sadowska
 4. Weronika Śniecińska

Listy zostały wręczone przez wychowawczynię klasy - panią profesor Joannę Radziwońską.

Z klasy II b listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Urszula Gudalewska
 2. Emilia Kulikowska
 3. Hanna Łozdowska
 4. Marek Nowik

Listy zostały wręczone przez wychowawczynię klasy - panią profesor Sylwię Żylińską-Awruk.

Z klasy II c listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Anna Chojnowska
 2. Gabriela Gryciuk
 3. Magdalena Ogrodnik
 4. Martyna Truskolaska

Listy zostały wręczone przez wychowawczynię klasy – panią profesor Iwonę Waszczuk.

Z klasy II d listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Karolina Adamczuk
 2. Karolina Kananowicz
 3. Jakub Milewski
 4. Adrianna Sutkowska
 5. Adam Tokarski

Listy zostały wręczone przez wychowawczynię klasy – panią profesor Beatę Żamojdę.

Z klasy II e listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Weronika Piotrowska
 2. Magdalena Sawicka

Listy zostały wręczone przez wychowawczynię klasy - panią profesor Monikę Magusiewicz.

Z klasy II f listy gratulacyjne otrzymują:

 1. Piotr Kondratowicz
 2. Daria Woroniecka

Listy zostały wręczone przez wychowawczynię klasy - panią profesor Agatę Naborczyk.

Z klasy II g listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Aleksandra Mężyńska
 2. Katarzyna Panek

Listy zostały wręczone przez panią dyrektor Ewę Zaniewską.

Z klasy II h listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Szymon Kozłowski
 2. Wojciech Zalewski

Listy zostały wręczone przez wychowawcę klasy – pana profesora Tomasza Białkowskiego

Uroczystość poprowadzili: Urszula Podgajecka z klasy IIC i Krystian Puzanowski z klasy IA.
Fotorelacja:


fot. Katarzyna Maciejuk

Log in