Akademia Młodego Badacza

Akademia Młodego Badacza została utworzona decyzją Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku w 2017 r. Celem AMB jest wsparcie uzdolnionych uczniów poprzez pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań, a także promocja nauki. Jest to program edukacji biologiczno-chemicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie naszego Liceum: Karolina Adamczuk kl. II d, Aleksandra Miczejko kl. II d, Gabriela Tomaszewska kl. II f, Paweł Sokołowski kl. II f oraz Julia Kiersnowska kl. I g w dniu 18 czerwca 2018 r. w sali Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego otrzymali certyfikat uczestnictwa w AMB. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładach popularno-naukowych, zajęciach laboratoryjnych na poziomie akademickim. W tej edycji AMB nasi uczniowie pogłębiali swoją wiedzę z zoologii kręgowców, fizjologii roślin oraz analizy molekularnej śladów biologicznych. Gratulujemy uczestnikom i zapraszamy do udziału w następnych edycjach AMB naszych uczniów.
Anna Siemienkowicz

Log in