Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2018/2019 w dziedzinie twórczości artystycznej

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Wnioski stypendialne do pobrania na stronie www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia artystyczne).
Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2018r.
Ewa Bogusz-Durczak

Log in