Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2018/2019za wyniki i osiągnięcia w nauce

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Wnioski stypendialne do pobrania na stronie www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia naukowe).
Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2018r.
Ewa Bogusz-Durczak

Log in