Konkurs ekologiczny Nasz Białystok jest EKO

25 maja 2018 roku odbyło się podsumowanie III edycji konkursy wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Nasz Białystok jest EKO, którego organizatorem jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo- Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. Konkurs miał na celu poszerzanie oraz propagowanie wiedzy związanej z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w Białymstoku, w szczególności zasad prawidłowego gospodarowania odpadami oraz sposobami dbania o środowisko naturalne. I miejsce zajął Maciej Harkiewicz z klasy I a, zaś wyróżnienia otrzymali absolwenci: Maria Suchocka i Jakub Bazarewicz. Uczniowie otrzymali cenne nagrody: laptop oraz głośniki bezprzewodowe. Serdecznie GRATULUJEMY!!!
Młodzież miała także możliwość zwiedzenia również nowoczesnego obiektu, w którym dzięki termicznemu unieszkodliwianiu odpadów, produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Instalacja jest przyjazna dla środowiska i mieszkańców Białegostoku. Jest elementem powstającego nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Białystok należy do pierwszych miast w Polsce, którego władze poważnie potraktowały problem dostosowania gospodarki odpadami do europejskich przepisów. Unijna polityka zakłada maksymalne ograniczenie ilości odpadów składowanych w tradycyjny sposób. Znaczna część odpadów ma być poddana recyklingowi. Te, które nie nadają się do ponownego wykorzystania i nie mogą być składowane, są termicznie unieszkodliwione. Do ZUOK trafiają zmieszane odpady komunalne z Białegostoku oraz sąsiadujących gmin. Zakłada się też przyjmowanie pozostałości pochodzących z procesu sortowania odpadów, których kaloryczność wynosi powyżej 6 MJ/kg i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki nie mogą być one składowane. ZUOK jest w stanie przetworzyć 15,5 tony odpadów komunalnych w ciągu godziny, a więc do 120 tys. ton w ciągu roku. Dzięki zastosowanej technologii możliwe jest wytworzenie rocznie ok. 38 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 360 tys. GJ energii cieplnej, która trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej i będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Taka ilość energii elektrycznej może zasilić około 16 tys. gospodarstw domowych, a energia cieplna ogrzać zimą około 875 domów jednorodzinnych.
opiekun Małgorzata Łupińska

Log in