Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu, ma charakter naukowo – techniczny, a jej cel to zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Olimpiada rozgrywana jest w czerech kategoriach: pomoc dydaktyczna, pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo-techniczne i pomysł ekologiczny.
17 kwietnia 2018 r. odbyło się podsumowanie regionalnego etapu Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, na którym dwa nasze zespoły znalazły się wśród najlepszych. W kategorii pomoc dydaktyczna drugie miejsce zdobył zespół BMB z projektem EduBoty, a w kategorii pomysł techniczny na siódmym miejscu znalazły się dziewczyny z zespołu PEPiK i ich Tryton.
Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano po dwa projekty z każdej kategorii, więc awansował BMB (Bartek Staszyński, Marek Nowik i Bartek Łotko klasa 2b). Tytuły laureatów i finalistów olimpiady przyznane będą na gali w Warszawie 7 czerwca.
Grzegorz Nowik

Log in