Chwalimy się

Komitet Okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości po przeanalizowaniu prac i zasięgnięciu opinii ekspertów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Białostockiej zakwalifikował do etapu centralnego w kategorii "pomoc dydaktyczna" projekt EduBoty. Autorami projektu jest zespół BMB (Bartek Staszyński, Marek Nowik, Bartek Łotko) z klasy 2B. Z województwa podlaskiego wybrano po dwa projekty w kategoriach "pomysł ekologiczny", "pomysł techniczny", "pomoc dydaktyczna" i "usprawnienie softwarowo-techniczne".
EduBoty powstały dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Odkrywców Diamentów.
Pełna lista wyróżnionych: http://ckubialystok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1300&Itemid=297
Grzegorz Nowik

Log in