Medycyna na start 2017-2018

Jak co roku w ramach współpracy lll LO i UMB uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym ll g uczestniczyli w projekcie "Medycyna na start". Zajęcia prowadzone były przez Olgę Malinowską i Huberta Niewińskiego - studentów drugiego roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zrzeszonych w IFMSA- Poland, oddział Białystok. Uczniowie poszerzyli swoje wiadomości z zakresu osteologii, które z pewnością przydadzą się na maturze z biologii. Projekt zakończony był pisemnym kolokwium oraz rozdaniem certyfikatów.
Grażyna Kudelska-Pasławska


 

 

Log in