Wieeelki sukces młodych geografów z III LO w Białymstoku!

Najlepsza uczelnia wyższa w kraju - Uniwesytet Warszawski zaprosiła ponad 80 szkół z całej Polski do wzięcia udziału w Jublieuszowym Konkursie Geograficznym z okazji 100-lecia geografii na Uniwersytecie Warszawskim.
Wielomiesięczne zmagania (listopad 2017 - marzec 2018) obejmujące rozwiązanie czterech quziów i wykonanie trzech prezentacji multimedialnych wyłoniły 8 najlepszych, czteroosobowych drużyn z całego kraju (ostatecznie sklasyfikowano 56 zespołów). Nasi uczniowie reprezentowani przez uczniów klasy II c w skladzie: Paulina Kozłowska, Gabriela Skorupa, Łukasz Chmielewski i Piotr Miniuk (kapitan) przyjęła nazwę "Biało-czarni" i po etapie eliminacyjnym zajmowała 6. miejsce.
W Warszawie uczniowie naszego liceum zajęli drugie miejsce w geograficznej grze miejskiej (Geocaching) oraz rozwiązywali quziz multimadialny dotyczący rozpoznawania obiektów geograficznych przedstawionych na zdjęcich satelitarnych z obszaru Mazowsza i Polski. Ostatecznie nasi uczniowie zajęli 3. miejsce w Polsce, najwyższe spośród szkół spoza województwa mazowieckiego.
Gratululemy młodym geografom, oczekując na dalszy rozwój ich kariery naukowej.
Grzegorz Dąbrowski - opiekun grupy, nauczyciel geografii i absolwent UW

Log in