Uczniowie klasy I e na warsztatach w Instytucie Biologii

15 marca uczniowie klasy I e pod opieką wychowawczyni p. Małgorzaty Łupińskiej uczestniczyli w zajęciach w ramach Dni Otwartych Instytutu Biologii UwB. Jedna grupa brała udział w warsztatach pt. „Poznajemy porosty” prowadzonych przez p. dr Annę Matwijuk, zaś druga grupa brała udział w warsztatach w terrarium pt.”( Nie) niebezpieczne zwierzęta jak je hodować”, prowadzonych przez p. Damiana Pogodzińskiego. Dzięki spotkaniu młodzież poznała budowę i zróżnicowanie plechy porostów oraz ich znaczenie w różnych ekosystemach. Pod czujnym okiem prowadzącej dziewczęta wykonały preparaty mikroskopowe złotorostu ściennego i obejrzały dokładnie jak wygląda plecha heteromeryczna. Uczniowie z drugiej grupy dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o życiu pająka krzyżaka, karaczana madagarskiego, kameleona.
Małgorzata Łupińska

Log in