Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

27 lutego 2018 r. młodzież i nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku mieli przyjemność spotkać się z Sędzią Anną Marią Wesołowską.
Anna Maria Wesołowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w sprawach karnych orzekała 28 lat. Jest ekspertem od przestępczości zorganizowanej, współautorką ustawy o świadku koronnym, ambasadorką wprowadzenia edukacji prawnej do szkół, społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka. Jest autorką poradnika prawnego „Bezpieczeństwo Młodzieży”. Edukacji prawnej młodych osób poświęca dużo czasu prowadząc wykłady w całej Polsce z zakresu praw dziecka i przemocy w rodzinie.
Podczas spotkania, interesującego i bardzo dobrze przyjętego przez uczestników, młodzież uzyskała mnóstwo wiedzy z zakresu prawa i odpowiedzialności karnej. Pani Anna Maria Wesołowska zachęciła uczniów do przemyśleń na temat swoich postaw i wyborów życiowych oraz do utworzenia Kącika Prawnego w szkole. Prace nad powstaniem takiego punktu w czytelni szkolnej już trwają.
Małgorzata Tomaszewska
Fot. Julia Kiersnowska i Dawid Chazbijewicz

Log in