Młodzi bepieczni na drodze

W dn. 26-27.02.2018 r. realizowany był w naszej szkole projekt: „Młodzi bezpieczni na drodze”. Pomysłodawcami projektu są przedstawiciele WORD w Białymstoku, działający wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Białymstoku. Przedsięwzięcie dedykowane jest młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a przyświeca mu wspólna troska o bezpieczeństwo tej grupy wiekowej, oraz dążenie do kształtowania dobrych nawyków i zachowań na drodze wśród młodzieży, by ta w przyszłości, startując w dorosłe życie, nie kończyła go nagle ginąc w wypadkach drogowych. W ten sposób partnerzy akcji dążą do zmniejszania zagrożeń wśród młodych kierowców / pieszych i w ten sposób wpływać chcą na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym W ramach projektu egzaminatorzy WORD w Białymstoku, a jednocześnie instruktorzy techniki jazdy, podczas spotkań z zorganizowanymi grupami szkolnymi, dzielą się swym wieloletnim doświadczeniem i wszechstronną wiedzą na temat podstaw bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Oprócz ciekawych dyskusji, organizatorzy inicjatywy, zapewniają wyposażenie młodzieży w elementy odblaskowe, a także w ulotkę informacyjno - edukacyjną, skierowaną do młodych uczestników ruchu drogowego.
www.word.bialystok.pl

Koordynator Projektu: Piotr Półtorak

Log in