Akademia Młodego Badacza

14 lutego 2018 roku w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach Akademii Młodego Badacza. W uroczystości uczestniczyła liczna grupa naszych uczniów pod opieką p. Małgorzaty Tomaszewskiej. Certyfikaty Akademii Młodego Badacza otrzymali: Paulina Gąsowska, Karolina Karwowska, Emilia Malewska, Patrycja Stokowska i Natalia Świsłocka z klasy I e, Izabela Drozdowska, Kinga Anikiej z klasy II g oraz Tomasz Jastrzębski, Kacper Paszkowski z klasy II e. Podczas spotkania został wygłoszony bardzo ciekawy wykład Pana prof. dr hab. Ryszarda Łaźnego na temat „Jak prowadzić badania z chemii oraz jak studiować chemię”. Asystentem pana profesora podczas prowadzonych na spotkaniu badań był nasz uczeń Patryk Kosior który będzie słuchaczem Akademii Młodego Badacza w semestrze letnim, podobnie jak inni uczniowie z naszej szkoły, którzy będą najliczniejszą grupą w tym semestrze.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej nauki!
Tekst i zdjęcia Małgorzata Tomaszewska

Log in