Zbiórka funduszy na rzecz Fundacji dla zwierząt „Jedno Serce Nie Da Rady”

Kolejna akcja gromadzenia funduszy na rzecz Fundacji dla zwierząt „Jedno Serce Nie Da Rady”! Klasa 2f na godzinach wychowawczych systematycznie organizowała zbiórkę funduszy dla podopiecznych Fundacji dla zwierząt "Jedno Serce Nie Da Rady", z którą nasza szkoła współpracuje już od ponad roku. Udało nam się zgromadzić łączną kwotę 222zł 45gr. Pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji dnia 01.02.2018r. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do pomocy potrzebującym zwierzętom. Za przeprowadzoną akcję, zaangażowanie klasy i dobre serce serdecznie dziękuję.
Wychowawca 2f - Agata Naborczyk

Log in