Kwesta PCK - Gwiazdka Czerwonokrzyska

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku serdecznie dziękuje za udział w kweście pod hasłem „Gwiazdka Czerwonokrzyska" uczennicom klasy I e: Weronice Sokólskiej, Zosi Bocianowskiej, Karolinie Karwowskiej, Gabrysi Karbowskiej, Milenie Biela, Emilce Milewskiej, Kasi Rogowskiej oraz Natalce Gawędzkiej. Dzięki hojności naszych uczniów  i nauczycieli zostaną dofinansowane obiady dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz przygotowane paczki świąteczne.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie DZIĘKUJĘ!!!                                                   
Koordynator Małgorzata Łupińska

Log in