Z wizytą w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie!

Od września 2017 roku w naszej szkole realizujemy projekt „Razem dla Edukacji” współfinansowany przez MEN w ramach konkursu „Rodzina Polonijna”. Jego celem jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku a Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie na Litwie oraz integracja środowiska uczniowskiego i nauczycielskiego obu placówek.
W ramach realizacji pierwszego etapu projektu, w dniach od 13 do 15 listopada 2017 roku ośmiu nauczycieli naszej szkoły z panią dyrektor Małgorzatą Górniak na czele odwiedziło partnerską placówkę na Litwie. Podczas pobytu w Gimnazjum im. K. Parczewskiego, w którym nauka trwa 12 lat, poznaliśmy dyrektora szkoły pana Tadeusza Grygorowicza oraz jego nauczycieli, zwiedziliśmy szkołę, dyskutowaliśmy o podstawach programowych nauczania w Polsce i na Litwie. Mieliśmy też okazję uczestniczyć w apelu z okazji Dnia Niepodległości Polski i Dnia Patrona Szkoły, odwiedzić miejsce narodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Drugiego dnia zostaliśmy zaproszeni na lekcje języka polskiego i geografii oraz otwarcie wystawy fotograficznej Ryszarda Sudenisa (fotografa, nauczyciela w gimnazjum w Niemenczynie), przedstawiającej historię i współczesność Niemenczyna. A ponieważ wizyta zbiegła się z Tygodniem Języka Polskiego przyłączyliśmy się do uczniów piszących Wielkie Dyktando! Po południu odwiedziliśmy cmentarz na Rossie w Wilnie, zapaliliśmy znicze na grobie matki Józefa Piłsudskiego, gdzie pochowano też serce Marszałka. Wieczorem, w Filharmonii Narodowej w Wilnie, w towarzystwie nauczycielek z Niemenczyna wysłuchaliśmy koncertu fortepianowego w ramach Międzynarodowego Konkursu Muzyki Fortepianowej.
Ostatniego dnia pożegnaliśmy się z dyrektorem gimnazjum i jego nauczycielami, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i ruszyliśmy zwiedzać Wilno „Śladami Mickiewicza i Miłosza”. A teraz czekamy na wizytę gości z Niemenczyna, żeby pokazać im naszą szkołę i miasto!
http://www.parcevskio.lt/pl/
koordynator szkolny projektu, Joanna Radziwońska

fot. Krystyna Ratasiewicz

Log in