Wolontariat w hospicjum

W piątek dn. 3 listopada kl. I e pod opieką p. Beaty Gołub wzięła udział w wykładzie na temat pracy wolontaryjnej w Hospicjum Opatrzności Bożej w Białymstoku. Prowadzącą spotkanie z młodzieżą była pani Józefa wieloletnia nauczycielka a obecnie wolontariuszka w tej placówce. Pani Józefa dzieliła się bogatym, wieloletnim  doświadczeniem, wspominała wzruszające trudne momenty swojej służby chorym i umierającym.
Każdy kto ukończy 16 lat, za pisemną zgodą rodziców, po ukończeniu kursu (rozpoczęcie szkolenia w kwietniu 2018 r.) może spróbować podjąć się tego zadania przez cztery godziny w ciągu tygodnia. Koordynatorka wolontariatu - p. Józefa zaprasza do czytania prasy lub książek chorym, czy wspólnej modlitwy. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. B. Gołub
Przekazano także kwotę 370 zł od społeczności szkolnej III LO na leki, środki opatrunkowe podopiecznym za co skierowano podziękowania.
B. Gołub

Log in