Olimpiada Cyfrowa

Fundacja Nowoczesna Polska od ponad dekady wzmacnia kompetencje cyfrowe Polaków. W tym roku już po raz drugi organizujemy Olimpiadę Cyfrową, bo wierzymy, że w ten sposób będziemy mogli popularyzować edukację medialną i cyfrową wśród uczniów i nauczycieli. 
Olimpiada jest konkursem interdyscyplinarnym, zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, sprawdzającym kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci otrzymają indeksy prestiżowych warszawskich uczelni - Collegium Civitas i Akademii Leona Koźmińskiego oraz przywileje przy rekrutacji na studia na innych uczelniach.
Do 16 listopada trwa rejestracja Szkolnych Komitetów oraz Uczestników i Uczestniczek. Motywem przewodnim tegorocznej Olimpiady jest kreatywne korzystanie z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości. 
Wszystkie informacje, regulamin, program, literatura i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.olimpiadacyfrowa.pl

Log in