Komitet Organizacyjny Olimpiad COPTIOSH zaprasza

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskich olimpiadach COPTIOSH, w których: uczniowie walczą o indeksy 29 uczelni w RP i do rozdania mamy nagrody wszystkim uczestnikom etapów centralnych za kilkadziesiąt tysięcy zł (w zeszłym roku szkolnym były to: kilkudniowe wycieczki do Brukseli i Strasburga 48 uczniom i 11 ich opiekunom; 100 nagród finansowych dla wszystkich laureatów; nagrody rzeczowe), zapewniając im także nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w Białymstoku.
Informujemy, iż w bieżącym roku szkolnym 2017/18 kontynuować będziemy wszystkie nasze olimpiady COPTIOSH. Zgłoszenia przyjmujemy jeszcze przez okres kilku dni/kilku tygodni.
W związku z tym, iż nie otrzymujemy dotacji z MEN na żadną z olimpiad COPTIOSH, zmuszeni jesteśmy do pobierania odpłatności za udział w naszych olimpiadach - po 8 zł wpisowego od 1 ucznia w każdej olimpiadzie. Szkoły prosimy więc najpierw o wyłonienie chętnych do uczestnictwa w każdej z naszych olimpiad, zebranie wpisowego, gdyż przy rejestracji szkoły (na stronie www.coptiosh.eu) trzeba będzie dokonać wpłaty za wszystkich zgłaszanych uczniów - system odpowiednio pokieruje osobę rejestrująco - wpłacającą.
Informujemy, iż zgłoszenia do poszczególnych olimpiad COPTIOSH będą przyjmowane w następujących terminach (i podajemy przy okazji daty poszczególnych etapów olimpiad):
  • V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym: zgłoszenia do 7.11.2017; I etap - 9.11.2017 (godz. 9.00), II etap - 2.12.2017, III etap - 17.02.2017 (w Białymstoku)
  • VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP: zgłoszenia do 9.11.2017; I etap - 16.11.2017 (godz. 12.00), II etap - 9.12.2017, III etap - 3.03 (lub 10.03) 2017 (w Białymstoku)
  • V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o UE: zgłoszenia do 14.11.2017; I etap - 21.11.2017 (godz. 9.00), II etap - 16.12.2017, III etap - 10.03 (lub 3.03) 2017 (w Białymstoku)
  • III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej: zgłoszenia do 23.11.2017; I etap - 30.11.2017 (godz. 10.00), II etap - 3.02.2017, III etap - 27.03.2017 (w Golubiu Dobrzyniu)
  • III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie: zgłoszenia do 30.11.2017; I etap - 7.12.2017 (godz. 13.00), II etap - 10.02.2017, III etap - 21.04.2017 (w Białymstoku lub Zamościu).
Przypominamy, iż z etapu szkolnego do okręgowego we wszystkich olimpiadach Komisja Szkolna kwalifikuje 3 najlepszych uczniów ze Szkoły przy maksymalnie 10 uczestnikach i po 1 dodatkowym uczniu za każdą następną „dziesiątkę” (czyli do 10 uczestników – awans 3 uczniów, 11-20 – 4, 21-30 – 5 itd.) oraz dodatkowo: za każdego laureata szczebla centralnego z poprzedniej edycji Olimpiady – po 2 uczniów, a za finalistę i uczestnika – po 1.
Regulaminy olimpiad, terminarze, siedziby komitetów okręgowych (w każdym z 16 województw) i wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www.coptiosh.eu
Serdecznie zapraszamy do udziału w olimpiadach COPTIOSH.
Koordynator Główny: mgr Krzysztof M. Maleszewski

Log in