XIV Ogólnopolski Konkurs na Literackie Wspomnienie "Listopadowa melancholia"

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest: propagowanie wartości ponadczasowych takich jak: miłość, przyjaźń, tradycja oraz uaktualnienie i kultywowanie tradycji zaduszkowych w życiu młodego człowieka.
 2. Rodzaje prac: mogą to być wiersze, opowiadania, eseje lub inne formy literackie.
 3. W konkursie mogą wziąć udział prace dotychczas niepublikowane. Każdyz uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną swoją pracę.
 4. Każdą pracę należy podpisać godłem [pseudonim autora].
 5. Do pracy konkursowej należy koniecznie dołączyć kartę zgłoszeniową.
 6. Prace należy nadsyłać w terminie do 30 listopada 2017 r. na adres : VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe, ul. Worcella 22, 42-200 Częstochowa z dopiskiem: „ Listopadowa melancholia”.
 7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
 8. Przyznane zostaną I, II, III nagroda.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach informacyjnych i reklamowych w lokalnej prasie i w lokalnych wydawnictwach.
 10. Uczestnicy nadsyłając prace na konkurs wyrażają zgodę na publikacje prac.
 11. Terminarz: nadsyłanie prac do 30 listopada 2017 r., ocena jury 30 listopada - 10 grudnia 2017 r., zamieszczenie listy laureatów na stronie 8los.pl od 11 grudnia 2017 r.
 12. Nagrody i wyróżnienia oraz podziękowania dla nauczycieli-organizatorów konkursu na terenie szkoły zostaną przesłane pocztą.
 13. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej.
K. Ratasiewicz

Log in