Udział naszych uczennic w PUM

Od października dwie uczennice klasy II e - Weronika Piotrowska i Julia Wyszkowska uczestniczą w zajęciach z biologii ze studentami I roku Farmacji w ramach Przyrodniczego Uniwersytetu Młodzieżowego (PUM). Celem działalności PUM jest przede wszystkim promocja nauki, wspomaganie uzdolnionych uczniów, zachęcanie do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, wsparcie i rozwijanie zainteresowań młodzieży uczestniczącej w zajęciach. Dziewczęta mogą korzystać z profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego oraz zgłębiać tajniki wiedzy z cytologii, fizjologii i genetyki. Uczestnicy tego projektu otrzymają indeksy PUM, w którym będą potwierdzane jego osiągnięcia.
Małgorzata Łupińska

Log in