Akademia Młodego Badacza

Akademia Młodego Badacza (AMB) jest programem edukacji biologiczno-chemicznej skierowanym do uczniów szkół  ponadgimnazjalnych, prowadzonym przez Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB. W ramach Akademii Młodego Badacza pięć uczennic z klasy I e – Karolina Karwowska, Natalia Świsłocka, Patrycja Stokowka. Paulina Gąsowska i Emilia Malewska - uczestniczy w wykładach z genetyki wraz ze studentami II roku Biologii. Uczennice pogłębiają w ten sposób swoją wiedzę na temat Muszki owocowej (Drosophila melanogaster) oraz innych sposobów dziedziczenia cech pod czujnym okiem p. dr hab. Agaty Banaszek.
Drosophila melanogaster (lub jak kto woli -Wywilżna karłowata) jest jednym z pierwszych eukariotycznych organizmów, których DNA zostało całkowicie zsekwencjonowane.
Małgorzata Łupińska

Log in