Miejska gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W poniedziałek, 16 października 2017 r., w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski podziękował wszystkim białostockim nauczycielom za wielkie zaangażowanie, za poświęcenie czasu i serca uczniom, za pracę na rzecz młodego pokolenia białostoczan. Podczas gali prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom – Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wśród grona nagrodzonych znalazły się – Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego p. Małgorzata Górniak, wicedyrektor p. Barbara Kalinowska, p. Małgorzata Łupińska, p. Anna Wicińska. Serdecznie gratulujemy! Miejskie uroczystości uświetniły występy Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego dyrygentem jest p. Anna Olszewska oraz Chóru Miasta Białegostoku pod dyrekcją p. Anny Stankiewicz.

Tekst i zdjęcia Małgorzata Tomaszewska

Log in