Dzień Edukacji Narodowej 2017 - wojewódzkie obchody święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty

Z przyjemnością informujemy, iż 14 października 2017 r. w Dniu Edukacji Narodowej Dyrektor szkoły p. Małgorzata Górniak została uhonorowana Medalem „Pro Patria”. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, a medal wręczył Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Medalem „Pro Patria” odznaczane są osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.
Medal został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku i zastąpił Medal „Pro Memoria”.
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała p. Anna Kietlińska, a p. Tomasz Białkowski został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości: http://www.kuratorium.bialystok.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/nagrody-i-odznaczenia/dzien-edukacji-narodowej.html
Serdecznie gratulujemy!

 

Log in