SeniorON

12 października 2017 roku, w Oddziale Rejonowym PCK w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu SeniorON, w którym uczestniczyło osiem uczennic z naszej szkoły. Z klasy I e: Aleksandra Drożdżewicz, Natalia Gawędzka, Anna Stasiulewicz, Weronika Sokołowska, Monika Borowska–Kazimiruk, z klasy II e - Izabela Okuła i Julita Gołaszewska oraz Angelika Zaniewska z klasy III f. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną, jak również wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Kreowanie wśród uczniów wizerunku ludzi starszych jako godnych partnerów przy realizacji wspólnych działań. Spotkania pt.”Integracja miedzypokoleniowa" prowadziła psycholog - pani Edyta Zdanuczyk. Młodzież naszej szkoły mogła spotkać się i miło spędzić czas z osobami, które przez wiele lat społecznie angażowały się w działanie na rzecz innych ludzi.
Małgorzata Łupińska

Log in