Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2017 r.

Dziękuję Państwu za trud włożony w kształcenie i wychowanie
kolejnych pokoleń naszych uczniów.
Życzę, byście nigdy nie stracili radości uczenia
i odkrywania przed uczniami nieznanych światów.
Proszę przyjąć moje słowa uznania za zaangażowanie
i zapał w kształtowanie postaw młodego pokolenia,
uczenia ich kierowania się w życiu tylko dobrem.
Życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia i radości z wykonywanej pracy,
dalszych sukcesów zawodowych i osobistych oraz samych wzorowych uczniów.
Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły
Małgorzata Górniak

Log in