Stypendium Marszałka województwa podlaskiego uczniom uzdolnionym artystycznie

Wnioski (w formie elektronicznej) wraz kserokopią dokumentów potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia artystyczne kandydata należy złożyć do gabinetu pedagoga w terminie do 30 października 2017r.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej:
https://wrotapodlasia.pl/pl/kultura/kultura_sztuka/31-pazdziernika-uplywa-termin-skladania-wnioskow-na-stypendia-dla-uczniow-uzdolnionych-artystycznie.html

Log in