Inauguracja 8. edycji społecznej kampanii Pola Nadziei

6 października 2017 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta inauguracja już 8. edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej Pola Nadziei. Ma ona na celu rozpowszechnianie idei bezinteresownej pomocy w społeczeństwie, a jej znakiem jest żonkil uznawany za międzynarodowy symbol nadziei. Na Podlasiu kampanię od początku prowadzi Fundacja „Pomóż Im” pomagająca nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. W uroczystościach wzięli udział uczniowie naszej szkoły – Karolina Borkowska, Karolina Dulko, Agata Jurewicz, Kacper Kazimierczuk, Aleksandra Matusik, Alicja Zimnoch (z kl. 1 E) wraz z opiekunem p. Małgorzatą Tomaszewską.
Po oficjalnej części wszyscy zebrani udali się na skwer przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie wspólnie zasadzili pierwsze cebule żonkili, które zakwitając na wiosnę utworzą Pole Nadziei. Symboliczne Pola Nadziei mają przypominać wszystkim, iż są wśród nas osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia. Tegorocznym mottem kampanii społecznej, która ma zachęcać młodych ludzi do wolontariatu są piękne słowa zawarte w Liście do Rzymian „Nadzieja zawieść nie może…”
tekst i fot. Małgorzata Tomaszewska


Log in