47 Olimpiada Biologiczna - etap szkolny

7 października ( sobota) odbył się etap szkolny 47 Olimpiady Biologicznej. W tym roku do zmagań olimpijskich przystąpiły trzy uczennice z klasy II e: Aleksandra Kowalewska, Monika Miron i Izabela Kochańska. Czekamy na weryfikację testu przez Komitet Główny i kwalifikację do etapu okręgowego.
Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie, którzy:
  • zadeklarują temat pracy badawczej z zakresu biologii i wykonanej na terenie Polski;
  • wykazują zainteresowanie naukami biologicznymi;
  • opanowali wiedzę biologiczną i umiejętności co najmniej w zakresie odpowiadającym podstawie programowej przedmiotu biologia na III i IV etapie edukacyjnym w zakresie podstawowym oraz w przypadku IV poziomu edukacyjnego – w zakresie rozszerzonym;
  • orientują się w najnowszych osiągnięciach w dziedzinach nauk biologicznych;
Trzymamy kciuki. Powodzenia!!!
opiekun Małgorzata Łupińska

Log in