Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta” 2017

Drodzy uczniowie, jeśli tylko interesuje Was przyroda i zagadnienia z nią związane to zachęcam do wzięcia udziału w XV już edycji Konkursu „Eko-Planeta”. Konkurs organizowany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Uczestnicy mogą wziąć udział w:
a) Teście konkursowymTest składa się z 2 części: 30 pytań zamkniętych dotyczących przyrody, biologii i ochrony środowiska oraz 1 zadania opisowego.
Termin: 01.03.2018 r. (czas – 45 minut)
b) Konkursie prac indywidualnych (w formie pisemnej lub albumowej)Temat pracy indywidualnej: „Ptaki parków, lasów i łąk”
Termin oddania prac indywidualnych: 12. 01.2018 r.
Konkurs jest samofinansujący, środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w konkursie mają uczniowie, którzy dokonają wpłaty w wysokości 9,00 zł. na wybraną formę konkursową (test lub praca indywidualna).
Osoby chętne zgłaszają udział (wraz z opłatą) do swojego nauczyciela biologii do 17 października 2017 r. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, sprzęt cyfrowy i dyplomy.
Więcej informacji: http://www.eko.suwikr.pl/eko/
koordynator Małgorzata Łupińska

Log in