Stypendia Motywacyjne Dyrektora Szkoły

 Do 11 października 2017 roku przyjmowane są wnioski uczniów kandydujących do Stypendium Motywacyjnego Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce oraz Stypendium Motywacyjnego Dyrektora Szkoły za osiągnięcia sportowe.
Wnioski znajdują się u wychowawców.


Log in