Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Wiatr drzewa spienia. Ziemia dojrzała.
Kłosy brzuch ciężki w górę unoszą
i tylko chmury – palcom czy włosom
podobne –suną drapieżnie w mrok.
( K. K. Baczyński)
Drogi Pierwszoklasisto!
Zbliża się termin Konkursu wiedzy o życiu i twórczości K. K. Baczyńskiego!
Wiadomości o Patronie naszej Szkoły można znaleźć w różnych źródłach, ponadto trzeba poznać problematykę wierszy: Historia, Pokolenie, Mazowsze, Spojrzenie, Ten czas,
Z głową na karabinie oraz przeczytać jedną z podanych niżej publikacji (wszystkie są dostępne w szkolnej bibliotece):

  1. Żołnierz, poeta, czasu kurz…Wspomnienia o K.K. Baczyńskim, pod red. Z. Wasilewskiego, Kraków 1979.
  2. Zabierowski, K. K. Baczyński. Biografia i legenda, Ossolineum 1990.
  3. Smaszcz, Krzysztof i Barbara. Dzieje miłości, Białystok 1990.
  4. Budzyński, Miłość i śmierć K. K. Baczyńskiego, Warszawa 1992.
  5. Budzyński, Dom Baczyńskiego, Warszawa 2000.
  6. Wasilewski, Legenda Baczyńskiego, Warszawa 1996.
  7. Poezja” nr 1 (275) Rok XXIV, styczeń 1989. (numer poświęcony Baczyńskiemu)
Czekamy na grupy ośmioosobowe z każdej klasy pierwszej. Życzymy przyjemnej lektury i powodzenia!!!!
Samorząd Uczniowski III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Log in