Tydzień wychowania

W dniu 12 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły (Kinga Kużel z kl. II f i Karol Majewski z kl. II a) pod opieką przedstawiciela nauczycieli Pani Beaty Gołub oraz przedstawiciela rodziców Pani Barbary Majewskiej wzięli udział w konferencji pt. „Miłość – Rodzina – Szkoła. Siła wspólnoty”, zorganizowanej w ramach Tygodnia Wychowania. Odbyła się ona na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie spotkania rozmawiano o tym, jaki wpływ na życie młodego człowieka ma budowanie dobrych relacji w kontaktach rodzic-dziecko, nauczyciel-uczeń, a także nauczyciel-rodzic. Ksiądz prof. Adam Skreczko wygłosił wykład pt. „Rodzina i szkoła – wzajemna współpraca”. Przedstawiono też wyniki badań przeprowadzonych w białostockich szkołach dotyczące postrzegania najistotniejszych aspektów wychowania.
Uczestnicy konferencji prowadzili też rozważania na temat praktycznej współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów w kontekście wymiany międzypokoleniowych doświadczeń. Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Ewa Mituła przedstawiła projekt przedsięwzięcia „Dobro to norma – bądź normalny”.
Tydzień Wychowania to inicjatywa Kościoła mająca podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka.
Barbara Majewska

Log in