V Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

Rusza piąta edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Głównym organizatorem Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej jest Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwesytetu Łódzkiego.
Olimpiada przebiega w trzech etapach:
Etap I (szkolny) - uczniowie przygotowują esej na jeden z trzech tematów (ocenia komisja szkolna);
Etap II - odbywa się w regionach, ma charakter egzaminu pisemnego, ocenia Komitet Główny Olimpiady;
Etap III ( finał) – odbywa się w Łodzi, w siedzibie organizatora, ma charakter indywidualnego konkursu wiedzy i umiejętności.
Tematy wypracowań i szczegółowe informacje o olimpiadzie są na stronie OBiL: www.olimpiadabii.uni.lodz.pl
Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Katarzyną Maciejuk lub p. Małgorzatą Tomaszewską (biblioteka szkolna)

Log in