Wyprawka dla Żaka 2017

W dniu 21 września o godz. 11.15 na trenie naszej szkoły zostanie przeprowadzona akcja „Wyprawka dla Żaka” organizowana przez Oddział Rejonowy PCK. Środki zebrane podczas kwesty zostaną przeznaczone na: wyprawki szkolne dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i dofinansowanie do obiadów dla najuboższych dzieci z Białegostoku.Liczy się każda złotówka! Wszystkim uczniom i nauczycielom o hojnym sercu z góry DZIĘKUJĘ!!!
Koordynator Małgorzata Łupińska

Log in