XXII edycja Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Zapraszam do udziału w XXII Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Etap szkolny odbędzie się 9 listopada 2017 r. Temat wiodący: „Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu"
1.Charakterystyka owoców i warzyw oraz ich przetworów
2.Warzywa i owoce jako układy biologiczne.
3.Charakterystyka głównych gatunków owoców i warzyw jako artykułów żywnościowych i surowców dla przetwórstwa.
4.Charakterystyka owoców dziko rosnących i mało znanych.
5.Produkcja oraz przetwarzanie warzyw i owoców.
6.Systemy zapewniania jakości w produkcji warzyw i owoców.
7.Klasyfikacja i charakterystyka przetworów z warzyw i owoców oraz ich wytwarzanie.
8.Soki, nektary, oraz napoje owocowe i warzywne – przemysłowe metody wytwarzania i badanie autentyczności.
9.Nowoczesne technologie przetwarzania warzyw i owoców.
10.Przygotowanie domowych przetworów z owoców i warzyw.
11.Owoce i warzywa w żywieniu człowieka.
12.Potrawy z owoców i warzyw.
13.Wartość odżywcza i prozdrowotna warzyw i owoców.
14.Rola warzyw i owoców w żywieniu człowieka zdrowego i chorego.
Obowiązująca literatura znajduje się na stronie www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl
Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie udziału do 30 października 2017r. do p. Małgorzaty Łupińskiej sala 249

Log in