Medale „Diligentiae” 2017

5 września 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku nagrodzono najlepszych uczniów oraz ich mistrzów – nauczycieli towarzyszących wychowankom na drodze rozwoju. Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Rafał Rudnicki wręczył medale „Diligentiae” uczniom i nauczycielom białostockich szkół. Wśród uczniów III LO wyróżniona została Olga Białokozowicz – absolwentka oraz pan Leszek Jawor – nauczyciel języka polskiego.
Medal Diligentiae został ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany był wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce. W Białymstoku medale przyznawane są przez Prezydenta Miasta od 2004 roku.
Katarzyna Maciejuk

fot. K. Maciejuk

Log in