STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne:
- Uczniom szkoły zamieszkałym na terenie Białegostoku!
- Miesięczny dochód netto – max.514zł/os.
- Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium znajdują się na: http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/
- Termin składania wniosków – do 15 września 2017r. w gabinecie psychologa/pedagoga

Log in